بازدید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بیمارستان بازرگانان 

بازدید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بیمارستان بازرگانان

در این بازدید دکتر عزت اله اکبری تالارپشتی به همراه دکتر مهدی کرباسیان رئیس هیئت مدیره و دکتر کلانتری زئیس بیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کرده و از هتلینگ و بازسازی های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ابراز رضایت نمود.

گزارش تصویری از این بازدید:

 

 

 

keyboard_arrow_up