بازدید رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بیمارستان

دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس هیئت متولیان بیمارستان بازرگانان از این مجموعه خدمات درمانی به عنوان نماد مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران بازدید کرد.
در این بازدید دکتر رضا محمودی، مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت و دبیر خیرین سلامت و مشارکت مردمی، دکتر محمد جواد حیدری پور  مدیر کل خیرین و موسسات خیریه سلامت، دکتر نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران حضور داشتند.‌

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up