بازدید رئیس پارلمانی ریاست جمهوری از بیمارستان

بازدید دکتر سید محمدحسینی رئیس پارلمانی ریاست جمهوری از بیمارستان

 

 

 

 

 

جم

 

keyboard_arrow_up