بازدید رئیس هلال احمر کشور از بیمارستان بازرگانان

بازدید رئیس هلال احمر کشور، آقای پیرحسین کولیوند به همراه دکتر دواتی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد و دکتر کاظمی رئیس بیمارستان خاتم از بیمارستان بازرگانان

 

keyboard_arrow_up