بازدید دکتر سهیل آل رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

 

بازدید دکتر سهیل آل رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و دبیر شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و صنفی و حرفه ای کشور از بیمارستان بازرگانان

 

keyboard_arrow_up