بازدید دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و رئیس مرکز بهداشت شرق

بازدید جناب آقای غلامرضا رمضانی، دبیر کل اتاق بازرگانی، صنعت معدن و کشاورزی ایران به همراه دکتر امیر علی فریدونفر، رئیس مرکز بهداشت شرق تهران از بخش های جدید بیمارستان بازرگانان

 

keyboard_arrow_up