بازدید اعضای اتاق بازرگانی سمنان از بیمارستان بازرگانان 

بازدید اعضای اتاق بازرگانی سمنان از بیمارستان بازرگانان

در این بازدید که با حضور مهندس خوانساری رئیس اتاق بازرگانی انجام گرفت معرفی جامعی از این مجموعه خدمات درمانی توسط رییس بیمارستان ارائه گردید.

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up