اهدای دستگاه اندوویژن به بیمارستان

اهدای دستگاه اندوویژن به بیمارستان دکتر مسعود غفاری در راستای ارتقای ارائه خدمت درمانی به بیماران عزیز هزینه خرید یک دستگاه اندوویژن را به بیمارستان اهدا کرد. بدین منظور رئیس هیئت مدیره و رئیس بیمارستان بازرگانان با ارائه لوح تقدیر از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

keyboard_arrow_up