انعقاد قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به اعضای مجلس شورای اسلامی

انعقاد قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان بازرگانان به اعضای مجلس شورای اسلامی

 

keyboard_arrow_up