انعقاد تفاهم نامه همکاری بیمارستان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دکتر حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همراهی ریاست بیمارستان، از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کرده و از امکانات رفاهی و نحوه ارائه خدمات درمانی این مرکز ابراز رضایت نمود. پیرو این بازدید تفاهم نامه ای بین بیمارستان بازرگانان و سازمان ثبت اسناد درخصوص ارائه خدمات به اعضای محترم سازمان مربوطه منعقد گردید.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up