آغاز به کار بخش پزشکی هسته ای بیمارستان بازرگانان

بخش پزشکی هسته ای بیمارستان بازرگانان با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته در مسیر تشخیص بهتر و صحیح تر بیماری ها آغاز به کار کرده است. در بخش پزشکی هسته ای  اسکن کلیه اندام های بدن از جمله اسکن قلب ، تشخیص ایسکمی، تشخیص عملکرد قلب، اسکن کلیه و اسکن برگشت ادرار، اسکن تیروئید ، تشخیص سرطان تیروئید ، اسکن استخوان برای تشخیص سرطان استخوان و متاستاز ،اسکن معده ، طحال و کبد ،اسکن چشم و … انجام می گیرد. بخش پزشکی هسته ای می تواند مواردی که در رادیولوژی به خوبی مشخص نشده است را نشان دهد،  همچنین در بخش پزشکی هسته ای اسکن به صورت عملکردی نتیجه را نشان می دهد که می تواند اطلاعات مفید و موثری را در جهت درمان بیماران ارائه نماید.

بخش پزشکی هسته ای بیمارستان بازرگانان با تعرفه خیریه خدمات درمانی را ارائه می نماید و همچنین با کلیه بیمه ها طرف قرارداد است که بیماران می توانند در این بخش مانند بخش های دیگر بیمارستان از بیمه خود استفاده نمایند.

پاسخ اسکن های هسته ای ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت به بیماران سرپایی و ظرف ۲۴ ساعت به بیماران بستری ارائه می گردد.

 

38572240 بخش پزشکی هسته ای بیمارستان بازرگانان

مسئول فنی: دکتر همایون مدرسی فر

 

keyboard_arrow_up