جراحی های ویژه پزشکان

عمل جراحی آناستوموز عروق مغزی:

در این عمل جراحی ، برای بیمارانی که خونرسانی به مغز آنها با مشکل رو به رو شده است ، از یک رگ دیگر ( معمولاً عروق خارج از جمجمه )، پیوندی به عروق داخل جمجه زده می شود.این عمل جراحی فراوانی زیادی ندارد اما برای یک بیمار که درگیر این مشکل بوده ، توسط تیم جراحی مغز و اعصاب بیمارستان بازرگانان انجام شد.ین عمل جراحی EC-IC Anatomosi نام دارد، نیازمند کار زیر میکرسکوپ است چرا که باید عروق با نظر ۰۶- ۱ میلی متر انجام می شود.همچنین نیازمند سرعت عمل می باشد تا خون رسانی به بافت مغز ، هرچه بیشتر مختل نشود در چنین شرایطی کار تیمی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.بیماری که در بیمارستان بازرگانان تحت این عمل جرایح قرار گرفت، قبل از جراحی علائم عدم رسیدن خون به بافت مغز ( هایپوپرفیوژن ) رنج می برد که بعد از این جراحی خوشبختانه این علائم به میزان زیادی بهبود یافت.

عمل های جراحی کم تهاجمی ستون فقرات:

عمل های جراحی ستون فقرات بخش عمده ای از عمل های جراحی مغزو اعصاب را شامل می شود.بسیاری از بیماران نیازمند به عمل جراحی ستون فقرات ، متاسفانه از بیماری های همراه ، مثل بیماری های ریوی قلبی عروقی و … نیز رنج می برند. این بیماری های ریسک بیهوشی و عمل جراحی را افزایش می دهد.سرعت عمل ، کارتیمی و کمتر شدن حجم عمل جراحی ، نقش ویژه ای در بهبودی و کاهش خطرات برای این بیمارن دارد. از طرفی ، امروزه جهان جراحی ، بدست جراححی های کمتر تهاجی متمایل شده است چرا که آسیب بافتی کمتر ، مدت بستری و هزینه کمتر ، بازگشت سریعتر به روال عادی زندگی و بازگشت سریعتر به کار همراه است.
خوشبختانه ، در حال حاضر ، اغلب این جراحی های کم تهاجمی توسط تیم جراحی مغز و اعصاب، بیمارستان بازرگانان انجام می گیرد.

عمل جراحی توبولار دیسککتومی :

در این جراحی ، خارج کردن دیسک بیرون زدگی کمری ، از طریق یک برش ۱.۵-۱ سانتی متر و با حداقل آسیب و بازدید میکروسکپی انجام می شود. ماهیانه ، بیش از ۱۰ مورد از این عمل جراحی در بیمارستان بازرگانان انجام می شود و بیماران روز بعد از عمل جراحی ، با شرایط مناسب ترخیص می شوند.

فیکساسیون پرکوتانئوس ستون فقرات :

در این جراحی فیکساسیون ستون فقرات ، در مواردی مثل شکستی ، درگیری تومورال و …. با حداقل برش ، حداقل خونریزی و سرعت هر چه بیشتر انجام می شود. این جراحی بخصوص برای بیمارانی که قادر به عمل جراحی باز نستند ، بسیار کمک کننده است . در حال حاضر امکان این جراحی در بیمارستان بازرگانان وجود دارد در سال گذشته مواردی از این عمل های جراحی انجام ده است.

درمان دیسک بیرون زدگی گردنی از طریق اندوسکپی:

این عمل جراحی یکی از عمل های جراحی مدرن و نوین می باشد. در این عمل که یک مورد آن در بیمارستان بازرگانان توسط تیم جراحی مغز و اعصاب انجام شد ، با بی حسی موضعی و برای یک بیمار پر خطر از نظر بیهوشی بود. خوشبختانه برای بیمار پاسخ کامل درمانی را به همراه داشت و کمترین میزان آسیب همراه بود

عملهای جراحی ستون فقرات با بی حسی اسپانیال :

همکاری تیم متبحر بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ، موجب شده است . بسیاری از عمل های جراحی ستون فقرات ، بدون بیهوشی کامل ( جنرال ) و فقط با بی حسی اسپاینیال انجام شود که قطعاً موجب کاهش ریسک این عمل های جراحی خواهد شد. این تکنیک ، همه روزه برای بیماران متعددی مورد استفاده قرار می گرد.

  • اعمال جراحی تیم جراحان عمومی
  • اعمال جراحی لاپارسکوپیک پیشرفته
  • لاپاراسکوپ چاقی شامل اسلیو و بای پس
  • جراحی شکم و سیستم گوارش و توده شکم
  • اعمال جراحی اورژانسی و اسرع وقت

keyboard_arrow_up