جنرال 1 ( عفونی – نورولوژی)

این بخش با 19 تخت فعال بیماران با مشکلات داخلی و بیماران عفونی را تحت نظر متخصصین داخلی، عفونی و نورولوژی بستری می‌نماید. این بخش دارای اتاق های ایزوله و تک تخته است.

شماره تماس: 38572532

مسئول بخش: سرکار خانم رضایی

keyboard_arrow_up