گردشگری سلامت

تعریف دپارتمان بیماران بین الملل (IPD ) :

توریسم درمانی یا گردشگری سلامت سفری است که با هدف درمان به کشور دیگری انجام می شود.  از دلایل این نوع گردشگری، عدم وجود شیوه های درمانی مشابه، هزینه های بالا و عدم وجود تکنولوژی های پیشرفته درمانی در کشور مبدا می باشد، از سویی دیگر با توجه به تعرفه های پزشکی مناسب در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه و ارائه خدمات پزشکی و پرستاری با کیفیت بین المللی تعداد زیادی بیماران، تمایل دارند تا برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر نمایند و این امر خود سبب گردیده تا یکی از قطب های گردشگری سلامت در منطقه، کشور عزیزمان باشد.

در این راستا، بیمارستان بازرگانان با قدمت ۷۰ سال فعالیت مستمر در عرصه درمانی در کشور و با توجه به ظرفیت های بالفعل و بالقوه، دستاوردهای موفق بین المللی و پیشتازی در عرصه مدیریت نوین خدمات سلامت توانست در ارزیابی وزارت بهداشت مجوز پذیرش بیماران بین المللی را دریافت نماید.

 خدمات IPD :

  • حضور مترجم مقیم مسلط به زبان بیمار بین الملل
  • حضور کارشناس IPD برای بیماران بین المللی همراه با مترجم جهت خوشامدگویی و تسهیل ارائه خدمات درمانی
  • تامین محیطی آرام و مطابق با فرهنگ بیمار و تجهیز به اینترنت و رسانه های تصویری و مکتوب بین المللی مصوب وزارت ارشاد
  • ویزیت روزانه پزشک IPD
  • در راستای کاهش دغدغه های اقامتی و مسافرتی بیماران و همراهان وی، ایجاد بستر همکاری با هتل های مختلف در درجات متنوع تشریفات، امکان دریافت و یا تمدید ویزا و تبدیل ارزهای بین المللی
  • ارائه کلیه اوراق مالی و بالینی به بیماران بین الملل به زبان انگلیسی
  • ادامه درمان های تشخیصی بعد از سفر بیمار به کشور خود
  • ارائه کلیه آموزشهای مرتبط و ضروری با درمان بعد از ترخیص
  • ارائه منوی غذایی مبتنی بر فرهنگ و رژیم غذایی بیمار

 

keyboard_arrow_up