گرامیداشت روز درختکاری در فضای باز بیمارستان

روز درختکاری گرامی باد 

در این روز تعداد 22 نهال توسط مسئولین در حیاط بیمارستان کاشته شد. 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up