پنجم شهریور، روز دارو ساز گرامی باد

                   رئیس و معاون درمان و مسئول فنی بیمارستان، در روز داروساز از داروسازان شاغل در این مرکز                                 با اهدای یادبود تقدیر به عمل آوردند.

 

keyboard_arrow_up