نشست صمیمانه آقای دکتر “مهدی کرباسیان ” با مدیران اجرائی

آقای دکتر مهدی کرباسیان ،عضو هیات متولیان و رئیس هیات مدیره بیمارستان بازرگانان در جمع مدیران اجرایی این مرکز خدمات بهداشتی-درمانی حضور یافت و پس از اشاره به نوسازی و تجهیز بخش های مختلف بیمارستان و زحمت اتاق بازرگانی در این مسیر،چشم انداز بیمارستان را در مسیر”موفقیت هر چه بیشتر”با تاکید بر ارائه خدمات با کیفیت مطرح کرد.

وی با اشاره به لزوم افزایش بهره وری این مرکز در مسیر ارائه خدمت هر چه بهتر به مراجعه کنندگان،تلاش کلیه پرسنل را به منظور نیل به ایجاد یک “بیمارستان نمونه”در آینده ای نه چندان دور خواستار شد.

پس از آن مدیران اجرایی بخش های مختلف بیمارستان،نظرات و پیشنهادات خود مطرح کرده و در زمینه بهبود کیفیت عملکرد بخش های مختلف بیمارستان به تبادل نظر پرداختند.

keyboard_arrow_up