جلسه مدیرعامل رسانه‌ای ماهنامه سفر و اکسپلور با رئیس بیمارستان

جلسه مدیرعامل گروه رسانه‌ای ترابر ماهنامه سفر، ماهنامه صنعت حمل و نقل و فصلنامه اکسپلور ایران و دبیر گردشگری سلامت ماهنامه سفر و مدیرعامل هلدینگ پرشیامهر با رئیس بیمارستان و هیئت مدیره بیمارستان در خصوص گردشگری سلامت با تمرکز بر بیمارستان بازرگانان

 

 

 

 

keyboard_arrow_up