تقدیر از شرکت تامین سرمایه کاردان به دلیل حمایت از بیماران بی بضاعت

حضور مهندس احسان مرادی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه کاردان به همراه آقای دکتر توکلی و مهندس سلطانی از اعضای هیئت مدیره شرکت در بیمارستان بازرگانان
در این جلسه دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیئت مدیره بیمارستان به همراه دکتر کلانتری رئیس بیمارستان از ایشان به دلیل حمایت از بیماران بی بضاعت که در راستای مسئولیت اجتماعی این مجموعه صورت گرفته است تقدیر به عمل آوردند.‌

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up