برگزاری جشن تولد برای پرسنل

 در این مراسم که به همت مهندس محمد مهدی فنایی،عضو هیئت متولیان اتاق تهران برگزار شد رئیس بیمارستان،معاونین درمان و پرسنل گردهم آمدند و مراسم جشن برای آنها برگزار شد. مهندس مهدی فنایی در این مراسم سخرانی کرد و گفت بیمارستان بازرگانان دارای پتانسیل بسیار خوبی  است و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ بتواند مسیر پیشرفت قدمهای خوبی بردارد. وی همچنین در ادامه اظهار داشت برگزاری جشن تولد و برپایی محیط شاد برای پرسنل یکی از موارد مهمی است که میتواند در خدمت دهی بهتر موثر باشد. محصول و خدمت با کیفیت و با ارزش از یک محیط شاد بیرون می آید.

در این مراسم دکتر کلانتری رئیس بیمارستان نیز از برنامه های جدید رفاهی بیمارستان برای پرسنل خبر داد و فرارسیدن سال خوبی رابرای همگی آرزو کرد

keyboard_arrow_up