بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان بازرگانان

مصادف با هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به همراه مهندس خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، دکتر مهدی کرباسیان رئیس هیئت مدیره، حاج حسین رضایی و سایر اعضای هیئت مدیره بیمارستان از بخش های مختلف این مرکز بازدید کرد. دکتر جان بابایی در این بازدید با سرپرستاران هر بخش صحبت کرده و ضمن ارائه نکاتی در زمینه اداره بخش ها از زحمات آنها قدردانی کرد.

بخش های بازسازی شده بیمارستان در حال حاضر شامل بخش های بستری (جنرال)،  اورژانس، کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، بلوک زایمان و بخش نوزادان،مراقبت های ویژه (ICU)، دپارتمان قلب شامل آنژیوگرافی، آی سی یو قلب باز، سی سی یو می شود که با پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی توسط اتاق بازرگانی تهران مورد بازسازی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up