بازدید مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از بیمارستان بازرگانان

بازدید سید محمدجواد شوشتری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از بیمارستان بازرگانان، در این بازدید دکتر مهدی کرباسیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت متولیان بیمارستان حضور داشتند و این بازدید با همراهی رئیس بیمارستان آقای دکتر بهزاد کلانتری انجام گرفت.

 

 

keyboard_arrow_up