بازدید مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت از بیمارستان بازرگانان

بازدید دکتر رضا محمودی، مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت و دبیر کارگروه خیرین سلامت و مشارکت های مردمی از بیمارستان بازرگانان و ظرفیت های این مجموعه برای ارائه خدمات درمانی به بیماران

 

 

 

keyboard_arrow_up