بازدید معاون اداره کل رفاه، درمان و خدمات اجتماعی شهرداری تهران

بازدید دکتر محمد ابراهیمی پورحسنی،معاون اداره کل رفاه، درمان و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از بخش های مختلف بیمارستان بازرگانان

گزارش تصویری از این بازدید:

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up