بازدید دکتر سعید ترکمان رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

دکتر سعید ترکمان رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بیمارستان بازرگانان بازدید کرده و درخصوص ظرفیت های بیمارستان در زمینه ارائه خدمات درمانی با دکتر کلانتری ریاست بیمارستان گفتگو کردند.

گزارش تصویری از بازدید رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ابران

 

 

 

 

keyboard_arrow_up