بازدید اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران

بازدید اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران از بیمارستان بازرگانان

در این نشست اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران همراه با دکتر بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران حضور داشتند، ابتدای جلسه رئیس بیمارستان علاوه بر معرفی این مرکز درمانی، دهداف و چشم انداز آن از تغییرات درون سازمانی بیمارستان در جهت بهبود رفاه حال مراجعه کنندگان و تجهیزات تشخیصی و درمانی تهیه شده گفت و اظهار داشت در حال حاضر رضایتمندی بالای مراجعه کنندگان مایه افتخار ما است و سعی داریم ان را حفظ نماییم.

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up