مراجعه کنندگان محترم

چنانچه نسبت به خدمات ارائه شده در بیمارستان نقطه نظری دارید که حتما به ما کمک میکند ،لطفا آن را از طریق ایمیل ریاست بیمارستان:Ceo@bazargananhospital.ir و یا شماره تلفن روابط عمومی:۳۸۵۷۲۳۲۰ ویا به صورت کتبی از طریق برگه ها و صندوق های تعبیه شده در بیمارستان با ما در میان بگذارید

همچنین سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و ۱۸۶۶ اتاق بازرگانی تهران در دسترس می باشد.

 

keyboard_arrow_up