آخرین جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۰

هشتاد و هشتمین و آخرین جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۰ باحضور اعضای اصلی به همراه دکتر عسگری برگزار گردید.

 

 

 

keyboard_arrow_up