برگزاری نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره بیمارستان

 

نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان، با حضور اعضای محترم هیئت مدیره برگزار کردید.

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up