بازدید رئیس هیئت متولیان اتاق بازرگانی تهران از محل پروژه

بازدید رئیس هیئت متولیان اتاق بازرگانی تهران از محل پروژه احداث کلینیک های تخصصی بیمارستان، صبح امروز مهندس مسعود خوانساری در بیمارستان حضور یافت و از روند بازسازی اتاق عمل اطلاعات کسب کرد و محل احداث پروژه کلینیک های تخصصی را بازدید نمود.

 

 

 

keyboard_arrow_up