کلاس آموزشی مواجهه شغلی در حیطه کنترل عفونت در بیمارستان بازرگانان برگزار شد

روز سه شنبه بیست و دوم خرداد ۱۴۰۳، کلاس آموزشی مواجهه شغلی در حیطه کنترل عفونت توسط نیروهای مرکز بهداشت شرق(خانم سبزعلی،خانم دکتر پورحیدری)برای کلیه پرسنل درمانی برگزار گردید،در این کلاس درباره خطرات مواجهه شغلی و پیشگیری از آن بحث گردید.

keyboard_arrow_up