BMI چگونه محاسبه میشود؟

محاسبه وزن ایده آل روش های متفاوتی دارد. یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش ها ، استفاده از "شاخص توده بدنی" یاBMI استBMI یا شاخص توده بدنی از اصطلاحات معروف علم تغذیه است. شما بوسیلهBMI می توانید بدانید که آیا از لحاظ وزنی در محدوده سلامت قرار دارید، دارای اضافه وزن بوده و آیا چاق هستید؟ افراد چاق در معرض خطرات ابتلا به بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی ، فشار خون ، دیابت و غیره قرار دارند. فردی که دارای اضافه وزن است به راحتی می تواند با یک رژیم مناسب به محدوده سلامت وزنی بازگردد . با این روش، شما وضعیت وزنی خود را تعیین  می کنید و در می یابید که در کدام گروه قرار دارید.                   

 

مثال: قد: 1.79 (متر) ، وزن: 77 کیلوگرمباشد در این صورت شاخص وزنی ، عدد 24 میباشد.

جدول مقایسه ایBMI :

 • BMI کمتر از 19 یعنی کمبود وزن دارید و لاغر هستید
 • BMI بین 19 تا 25 یعنی وزن طبیعی دارید و در محدوده سلامت وزنی هستید.
 • BMI بین 25 تا 30 یعنی مقداری اضافه وزن دارید.
 • BMI بیش از 30 یعنی چاق هستید.

با تحلیل منطقی فرمول بالا ، BMI به دو فاکتور اساسی وزن و قد بستگی دارد . با افزایش وزنBMI نیز افزایش می یابد ولی با افزایش قدBMI به مقدار زیادی (مقسوم مجذور) کاهش می یابد. حال چون امکان افزایش قد نیست ، پس برای رسیدن بهBMI مطلوب باید وزن را کاهش داد. همانگونه  که در بخشهای دیگر توضیح داده شد، وزن با سن رابطه مستقیم دارد. با بالا رفتن سن در افراد سالم ، عموما حجم توده های چربی زیاد شده و وزن افزایش میابد.

جدول مقایسه ایBMI مطلوب برای گروه های سنی مختلف:

 • 21 = BMI مطلوب ، برای گروه سنی بین 17 تا 19.
 • 22 = BMI مطلوب ، برای گروه سنی بین 19 تا 24.
 • 23 = BMI مطلوب ، برای گروه سنی بین 24 تا 34.
 • 24 = BMI مطلوب ، برای گروه سنی بین 34 تا 44.
 • 25 = BMI مطلوب ، برای گروه سنی بین 44 تا 54.
 • 26 = BMI مطلوب ، برای گروه سنی بین 54 تا 64.
 • 27 = BMI مطلوب ، برای گروه سنی بین 64 به بالا.

در مثال فوق ، اگر سن را 39 در نظر بگیریم ، متوجه میشویم کهBMI مطلوب برای این سن با توجه به جدول فوق 24 است و چون با فرمول نیز به همین عدد رسیدیم ،پس فردBMI متناسب سن خود را دارد و در سلامت کامل وزنی به سر می برد.
از جدول فوق متوجه می شویم که با بالا رفتن سن ، BMI مطلوب نیز افزایش می یابد. همانطور که قبلا گفتیم در سنین بالا حجم بافت عضلانی در بدن ، کم کم تحلیل رفته و چربی افزایش می یابد. از آنجا که با افزایش سن عضلات تحلیل می رود لذا وزن کم می شود و از سویی چربی بدن زیاد شده و باعث افزایش وزن می گردد. پس می بایست چه کارکرد؟
جواب این است که ما باید همگام با افزایش سن جلوی کاهش شدید حجم عضلانی را بگیریم و تا هر سنی که بدن توان داشته باشد عضله سازی کنیم و از آنجا که جرم حجمی بافت عضلانی نسبت به چربی حدود 3 برابر است پس میتوان تناسب افزایشBMI مطلوب را حفظ کرد.