بیماران و همراهان محترم لطفا به نکات بهداشتی زیر توجه فرمایید :

1-در محیط بیمارستان و بخشها سیگار نکشید.

2-زباله های خود را در سطلهای آبی رنگ که دارای کیسه های مشکی می باشند بیاندازید (سطلهای زرد رنگ مخصوص زباله های عفونی است طبیعی به بیمارستان خود داری کنید و یا آنها را به خانه برنگردانید . 

3-بیماران بستری در بخش اطفال پوشک فرزند خود را در سطل زرد رنگ بیاندازید و از انداختن آن در سطل آبی رنگ درون اتاق پرهیز نمائید .

4-در موارد زیر دستهای خود را با آب و صابون بشوئید :

الف)قبل و بعد از غذا خوردن

ب)قبل وبعد از استفاده از سرویس بهداشتی

ج)در صورت وجود گردو خاک و یا هر آلودگی روی دستها

د)قبل و بعد از دست زدن به وسایل بیمار آلوده به  عفونت

نکته : تابلوی آموزش شستن دست به بالایی روشویی هر اتاق نصب شده است .

5-زباله های خود را بر روی زمین نیاندازید.

6-با توجه به اینکه گلهای طبیعی آلودگی ها ی محیط را به خود جذب می نمایند از آوردن گل طبیعی خودداری کنید.

7-از قراردادن کیسه های پلاستیکی رنگی درون یخچال خود داری کنید .(به دلیل استفاده از دوده های صنعتی در ساخت آنها باعث آلودگی محیط یخچال می شود)

 8-از آوردن اطفال زیر 12 سال به بخش در طول روز و همچنین ساعت ملاقات اجتناب کنید .

 9-جهت جلوگیری از هدر رفتن آب ،  شیرهای آب را با دقت ببندید .

10-نظافت سرویس های بهداشتی را رعایت کرده و پس از استفاده سیفون را بکشید .

11-از دست زدن به تجهیزات پزشکی اطراف خود اجتناب کنید.

12-جهت جلوگیری از انتقال عفونت ها از نشستن بر روی تخت دیگر بیماران اجتناب کنید .

13-جهت جلوگیری از جذب حشرات ، مواد غذایی مازاد در یخچال نگهداری کنید و در کمدهای کنار تخت قرار ندهید .

14-از وسایل شخصی خود استفاده نمائید .

15-درهنگام دادن لگن به بیمار خود از دستکش استفاده نمائید .

16-بیمار بخش جراحی لطفا به بروشور راهنمای قبل از عمل توجه نمائید .

17-در صورت مجزا کردن بیمارستان از دیگر بیماران به علت جلوگیری از نتقال عفونت به توصیه های پرستار بخش توجه کنید .