بخش ICU با دارا بودن کلیه امکانات درمانی و با حضور متخصص مقيم بیهوشی24 ساعته و پرستاران ورزیده در حال خدمت رسانی به بیماران می­باشد

رئیس بخش:آقای دکتر نجات

سرپرستار بخش: جناب آقای همایونی

متخصصین مقیم بیهوشی:

جناب آقایان دکترنجات، دکتر منزوی، دکتر یحیایی نسب، دکتر فردوست، دکتر رنجبران، دکتر ابراهیمی ،دکتر آقابیگ، دکتر فرضی،خانم دکتر منتی،خانم دکترآقاعلی، 

تعداد تخت: 10 تخت

محل استقرار: طبقه همکف

 درجه ارزشیابی: یک