بخش ICU با دارا بودن کلیه امکانات درمانی و با حضور متخصص مقيم بیهوشی24 ساعته و پرستاران ورزیده در حال خدمت رسانی به بیماران می­باشد

رئیس بخش:آقای دکتر نجات

سرپرستار بخش: سرکارخانم بیگلری

متخصصین مقیم بیهوشی:

جناب آقایان دکتر منزوی، دکتر فردوست، دکتر رنجبران، دکتر ابراهیمی ،دکترخانجانی ،دکتر آقابیگ،خانم دکترآقاعلی،

تعداد تخت: 10 تخت

محل استقرار: طبقه همکف

 درجه ارزشیابی: یک