بخش اندوسکوپی در طبقه همکف مستقر شده و همه روزه ارائه دهنده خدمات با کیفیت به مراجعه کنندگان محترم می باشد

رئیس بخش:جناب آقای دکتر محمد پناهیان

مسئول بخش:خانم کوهی

تلفن تماس:38572223