بخش رادیوتراپی در ساختمان مجزا جنب درب ورودی بیمارستان واقع گردیده است .در این بخش اقدام به درمان و تقلیل امراض سرطانی توسط اشعه Electrocompact(اشعه از بیرون) با پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی  می گردد.

متخصص بخش:آقای دکتر مولانا