چاپ        ارسال به دوست

دوره آموزشی احیای قلبی و ریوی

دوره آموزشی احیای قلبی و ریوی

   دوره آموزشی احیای قلبی ریوی با نگرش بر احیای پایه و پیشرفته و هم چنین با آموزش چگونگی اداره راه هوایی، آشنایی با نامنظیمی های قلب و درمان آن ها و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بیمارستان بازرگانان برگزار شد. 

همچنین در این دوره که  با کمک سوپروایزرمحترم آموزشی بیمارستان انجام گردید، مباحثی از چگونگی ماساژ قلبی، تهویه هوایی، اداره راه هوایی مصدومین و مبتلایان به ایست قلبی تنفسی،آشنایی با نامنظمی های شایع در موارد منجر به ایست قلبی تنفسی و درمان آنها، داروشناسی مربوط به احیای قلبی تنفسی و وسایل لازم برای اداره راه هوایی دستگاه دفیبرپلاسیون اتوماتیک مورد بحث قرار گرفت. 

پرستاران محترم بخش های مختلف از بخش مراقبت های ویژه با آخرین تغییرات راهکارهای این مقوله آشنا شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی احیای قلبی ریوی با نگرش بر احیای پایه و پیشرفته و هم چنین با آموزش چگونگی اداره راه هوایی، آشنایی با نامنظیمی های قلب و درمان آن ها و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بیمارستان بازرگانان برگزار شد. در این دوره که با کمک سوپروایزرمحترم آموزشی بیمارستان انجام گردید

پرستاران محترم بخش های مختلف از بخش مراقبت های ویژه با آخرین تغییرات راهکارهای این مقوله آشنا شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


١٢:٠٥ - چهارشنبه ٥ دی ١٣٩٧    /    شماره : ٢١٤    /    تعداد نمایش : ٥٧